Επανάσταση φέρνει η «ανοικτή τραπεζική»

Μια νέα τάξη πραγμάτων αναπτύσσεται ραγδαία στον τραπεζικό τομέα. Ονομάζεται «ανοικτή τραπεζική» (open banking) και προσφέρει «έξυπνα», πολυδιάστατα προϊόντα στον πελάτη.


Σταδιακά και σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, όλοι θα μπορούμε, από τον υπολογιστή ή το κινητό, να αντλούμε τραπεζικές υπηρεσίες που ποικίλουν από τον έλεγχο λογαριασμών σε διαφορετικές τράπεζες (τοπικές ή ευρωπαϊκές), τη στόχευση πιστωτικών καρτών, ή ακόμα και έρευνα για αγορά κατοικίας και εξασφάλιση στεγαστικού δανείου. Όλα αυτά και περισσότερα από την ίδια διαδικτυακή πύλη που προσφέρει η τράπεζα της επιλογής μας.

Ο όρος open banking χρησιμοποιείται για να περιγράψει την στροφή από το «κλειστό» μέχρι τώρα τραπεζικό μοντέλο σε ένα «ανοικτό», στο οποίο διάφορα μέλη του τραπεζικού περιβάλλοντος μοιράζονται δεδομένα με την εξουσιοδότηση του πελάτη. Είναι ουσιαστικά μια επαναστατική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην τράπεζα, άλλους πάροχους υπηρεσιών και τον πελάτη. Ρυθμίζεται με ευρωπαϊκή οδηγία, δίνει έμφαση στην ασφάλεια, την καινοτομία και τον ανταγωνισμό και βασίζεται σε εκτεταμένη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικά της τεχνολογίας Blockchain. Την επαναστατική ψηφιακή πλατφόρμα που απογείωσε το bitcoin και επιτρέπει σε χρήστες (ανθρώπους ή και μηχανές) να επικοινωνούν απευθείας και με ασφάλεια μεταξύ τους, χωρίς την παρεμβολή ή την επέμβαση τρίτων. Καθιστά δυνατή τη δημιουργία νέων προϊόντων που ήταν αδύνατον να φανταστούμε ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν. 

 

Πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών

To open banking άρχισε να λαμβάνει σάρκα και οστά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε τη δεύτερη Οδηγία για Υπηρεσίες Πληρωμών (Payment Service Directive, PSD2), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 13 Ιανουαρίου 2018. Σε πρώτο στάδιο, όλες οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες και υποδομές μέσω ΑΡΙ (Application Programming Interface, τα οποία θα μπορούν να καλεστούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους) για να καταστεί δυνατή η σύνδεση των λογαριασμών των πελατών τους σε άλλες διαδικτυακές πύλες (τράπεζες ή FinTech). Εναπόκειται, όμως, στην κάθε τράπεζα, αν επιθυμεί, να καταστεί η ίδια δέκτης των λογαριασμών των άλλων τραπεζών (δεν είναι υποχρεωτικό). 

Προϋπόθεση για τη σύνδεση των λογαριασμών μιας τράπεζας σε τρίτη διαδικτυακή πύλη (πέρα από εγγραφή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΕΒΑ), είναι να έχουν οι χρήστες πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών της τράπεζας τους και ο λογαριασμός που επιθυμούν να συνδέσουν στην τρίτη διαδικτυακή πύλη να είναι ήδη εναρμονισμένος για ηλεκτρονική χρήση. 

Πέραν από το υποχρεωτικό μέρος (την παροχή των υποδομών και των πληροφοριών σε μορφή ΑΡΙ για ανάλωση από τρίτους), η Τράπεζα Κύπρου θα προχωρήσει και στην υλοποίηση του μη υποχρεωτικού μέρους του κανονισμού, δηλαδή την «ανάλωση» των ΑΡΙ τρίτων τραπεζών, με πρώτη τράπεζα την Ελληνική Τράπεζα (είναι η μοναδική τράπεζα στην Κύπρο που έχει ήδη υλοποιήσει το υποχρεωτικό κομμάτι της νομοθεσίας).  Θα ακολουθήσει η υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών ώστε να γίνει «ανάλωση» ΑΡΙ και άλλων τραπεζών (τοπικών ή μη).

 

Πώς θα λειτουργεί

Οι πελάτες/συνδρομητές της 1bank που έχουν λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική θα μπορούν, μέσω των digital channels της 1bank της Τράπεζας Κύπρου, να συνδέσουν τους λογαριασμούς που διαθέτουν με την Ελληνική Τράπεζα, να βλέπουν τα υπόλοιπα τους και την κατάσταση λογαριασμού τους και στη συνέχεια (ΦΑΣΗ Β) να ζητούν μεταφορές χρημάτων χρεώνοντας τους λογαριασμούς αυτούς.  Οι μεταφορές θα επιτρέπονται, νοουμένου ότι στην Ελληνική Τράπεζα (NetBanking) οι λογαριασμοί αυτοί είναι συνδεδεμένοι και επιτρέπεται να χρεώνονται.  Επίσης, όπου είναι αναγκαίο, ο πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί digipass της Ελληνικής Τράπεζας (με βάση τις δικές της διαδικασίες).

 

Τα οφέλη

Οι ανωτέρω δύο πρωτοποριακές υπηρεσίες αποτελούν το πρώτο κύμα ανάλογων δυνατοτήτων που θα παρέχονται στους χρήστες συστημάτων για διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές.  Σε γενικές γραμμές, η ευρωπαϊκή οδηγία την οποία αγκάλιασε και θέτει αμέσως σε εφαρμογή η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

  • ·     Οι χρήστες από μία μόνο διαδικτυακή πύλη θα μπορούν να βλέπουν τα υπόλοιπα και να κάνουν συναλλαγές, με λογαριασμούς που διαθέτουν σε δύο ή και περισσότερες τοπικές τράπεζες και πολύ σύντομα άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες .
  • ·  Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω των ανωτέρω ηλεκτρονικών συστημάτων γίνονται με απόλυτη ασφάλεια.

Πρόθεση της Ευρωπαϊκή ςΈνωσης και των τραπεζών ή εταιρειών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό, να μειώσουν τα λειτουργικό κόστος, να δώσουν περισσότερες επιλογές με μεγαλύτερη διαφάνεια ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο καινοτόμο νέο πανευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών.