Για ενστάσεις σχετικά με Αναδιαρθρώσεις Δανείων όπου η διαδικασία έχει αρχίσει μετά τις 9/9/2013, πατήστε εδώ.