Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας προσφέρει μια εικόνα για το πώς η Τράπεζα Κύπρου αντιλαμβάνεται τις ευθύνες της ως Τράπεζα, ως εργοδότης, καθώς επίσης και έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Οι Έκθεσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση των Προτύπων GRI με επίπεδο Core («Ιn Accordance» - Core).

Καταγράφουν τη στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, αντανακλώντας τη δέσμευση που ανέλαβε η Τράπεζα βάσει των αρχών της και τη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019  -  Παράρτημα «Η ανταπόκρισή μας στον COVID-19 (Ενημέρωση μέχρι 31 Μαΐου 2020)»

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018  -  Πίνακας Δεικτών GRI 2018

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017  -  Πίνακας Δεικτών GRI 2017 

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.