ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,530 0,040
Τελ. Ενημέρωση 14:28
LSE(BOCH) 1,510 0,070
Τελ. Ενημέρωση 12:34

Μετοχική δομή

Το μετοχικό κεφάλαιο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανέρχεται από τις 19 Ιανουαρίου 2017 σε €44.619.993,30 διαιρούμενο σε 446.199.933 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Οι πιο κάτω μέτοχοι κατέχουν ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που φτάνει ή υπερβαίνει το 3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας*:

 

 

  • Lamesa Investments Limited (συνδεδεμένη με την Renova Group), με  ποσοστό 9.27%
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD»), με ποσοστό 5.02%
  • Cyprus Popular Bank Public Co Ltd με ποσοστό 4.81%
  • TD Asset Management, με ποσοστό 4.34%
  • Senvest Management LLC, με ποσοστό 3.67%
  • Eaton Vance, με ποσοστό 3.63%
  • Osome Investments Limited, με ποσοστό 3.32%

 

*Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης των μετόχων για την εφαρμογή των Κανόνων και Κανονισμών Διαφάνειας της Ιρλανδίας

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.