Σόλωνας Μάτσιας

Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών και Διαχείρισης Κόστους

 

Solonas Matsias

Ο Σόλωνας είναι Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών και Διαχείρισης Κόστους.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Λαϊκής Τράπεζας το 1992.  Προηγουμένως, διετέλεσε Διευθυντής Σύμβουλων Επιχειρήσεων (2005), Διευθυντής Διεύθυνσης Οργάνωσης Ομίλου (2010) και Διευθυντής Αναδιάρθρωσης (2013) όπου ηγήθηκε σειρά έργων, εσωτερικών μελετών και του ανασχεδιασμού των λειτουργικών μοντέλων της Τράπεζας (τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό).  Από τον Φεβρουάριο 2014 μέχρι και τον Αύγουστο 2019, διετέλεσε Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τράπεζας Κύπρου και ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τη στρατηγική, το όραμα και την αποστολή της Τράπεζας.

Κατέχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και τη μείωση του κόστους στην προετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και σε έργα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Σόλωνας είναι κάτοχος BSc και MSc Engineering από το Πανεπιστήμιο του Τέξας (Austin, USA).