Δημήτρης Δημητρίου

Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων

 

Demetris Demetriou

Ο Δημήτρης είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων.

Άρχισε την καριέρα του στον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών όπου εργάστηκε ως Επενδυτικός Αναλυτής από το 2000 μέχρι το 2003.  Κατόπιν, εργάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου ως Λειτουργός Πελατειακών Σχέσεων μέχρι το 2006, οπότε ανάλαβε ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της CB Bank of Cyprus LLC  στη Μόσχα.  Μετά την εξαγορά της CB Uniastrum LLC από την Τράπεζα Κύπρου, επέστρεψε στην Τράπεζα Κύπρου στον Τομέα Ιδιωτικής Τραπεζικής και μετέπειτα, ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων.  Από τον Σεπτέμβριο 2013 ανάλαβε ως Διευθυντής διάφορων Μονάδων της Υπηρεσίας Πιστώσεων μέχρι τον Αύγουστο 2019.

Ο Δημήτρης κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά και Μαθηματικά από το Yale University της Αμερικής και μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά από το London School of Economics του Ηνωμένου Βασιλείου.  Είναι επίσης κάτοχος CFA.