Δέσποινα Κυριακίδου

Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων

 

Despina Kyriakidou

Η Δέσποινα είναι η Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Το 1990 εργοδοτήθηκε στην Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) Λτδ, ενώ το 1992 μετατέθηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων Συγκροτήματος στην Κύπρο όπου εργάστηκε σε διάφορα τμήματα, αρχικά ως Λειτουργός και κατόπιν ως Διευθύντρια.  Το 2010 ανάλαβε τη θέση της Διευθύντριας Διαχείρισης Διαθεσίμων Συγκροτήματος και ήταν υπεύθυνη για τις εργασίες της Υπηρεσίας, τόσο στην Κύπρο, όσο και στις χώρες όπου το Συγκρότημα είχε παρουσία. 

Η Δέσποινα είναι κάτοχος πτυχίου BSc στα Οικονομικά από το University College of London στο Ηνωμένο Βασίλειο και μεταπτυχιακού  διπλώματος MBA από το City University Business School.  Είναι επίσης κάτοχος του επαγγελματικού πιστοποιητικού Chartered Financial Analyst (CFA) του CFA Institute Αμερικής.