Δρ Χάρης Πουαγκαρέ

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

 

Charis Pouangare

Ο Χάρης είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Τραπεζικής που αποτελείται από:

Tη Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής

Tη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Tη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Tη Διεύθυνση Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών

Tα ψηφιακά κανάλια

Τη Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

Το Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας IDEA

Έχει την ευθύνη του καθορισμού της στρατηγικής όλων των προαναφερόμενων Διευθύνσεων υπό την ευθύνη του και συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Συγκροτήματος. 

Σκοπός του είναι να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει την εμπιστοσύνη των πελατών ώστε να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας καθώς και να αναπτύσσει και να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.  

Πριν την ένταξή του στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, ο Χάρης εργάστηκε για δύο χρόνια στη Βοστώνη και το Τόκυο ως Σύμβουλος - Πολιτικός Μηχανικός.

Ο Δρ. Πουαγκαρέ κατέχει Διδακτορικό (PhD) και Μεταπτυχιακό (MSc) στην Επιστήμη Πολιτικών Μηχανικών από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) ΗΠΑ καθώς και Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών στην Ελλάδα.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Καινοτομίας IDEA καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, του Κυπριακού Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο και του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).