Χάρης Πίστος

Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών

 

Harris Pistos

Ο Χάρης είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών και έχει την ευθύνη των Κέντρων Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών (IBUs), ενός δικτύου καταστημάτων το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εξυπηρέτηση των Διεθνών πελατών της Τράπεζας στην Κύπρο, και των Γραφείων Αντιπροσωπείας.

Εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου το 1992 ως Management Trainee ενώ, από τον Απρίλιο 1995 μέχρι τον Μάιο 2003, εργάστηκε ως Διευθυντής Marketing στο Κέντρο Κάρτας.  Από τον Μάιο 2003 μέχρι τον Δεκέμβριο 2007 ανάλαβε ως Διευθυντής του Κέντρου Κάρτας και κατόπιν ανάλαβε ως Διευθυντής IBUs Λευκωσία όπου εργάστηκε μέχρι τον Μάρτιο 2014, προτού αναλάβει ως Διευθυντής Διεθνούς Δικτύου Τραπεζικής μέχρι τον Αύγουστο 2019.

Ο Χάρης είναι κάτοχος πτυχίου B.Eng  στη Μηχανολογία από το University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Ηνωμένου Βασιλείου και μεταπτυχιακού διπλώματος MBA Marketing Management από το City Business School, Λονδίνο, Ηνωμένου Βασιλείου.