Λούης Ποχάνης

Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Εργασιών

 

Louis Pochanis

Ο  Λούης κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Εργασιών και διευθύνει τις Ασφαλιστικές Λειτουργίες του Συγκροτήματος.

Πρηγουμένως ο Λούης ήταν Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2019 και ήταν υπεύθυνος για τις Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες, τα Τμήματα Wealth & Markets και το Κέντρο Ναυτιλίας.

Από το 2013 μέχρι τον Μάρτιο 2016 υπηρέτησε ως Διευθυντής Διεύθυνσηςτων Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών.

Προτού του ανατεθεί αυτός ο ρόλος, ο Λούης κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO). Υπηρέτησε επίσης ως Διευθυντής Ιδιωτικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας (Private Banking and Wealth Management), δημιουργώντας τα Τμήματα στην Κύπρο το 1995 και στην Ελλάδα το 1996.

Προτού εργαστεί στην Τράπεζα Κύπρου, ο Λούης εργάστηκε στη Price Waterhouse στο Λονδίνο από το 1989 μέχρι το 1992, όπου ολοκλήρωσε την ειδικότητα του ως εγκεκριμένος λογιστής και έγινε μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Ο Λούης κατέχει  πτυχίο με άριστα στα Οικονομικά (Economics) με Λογιστική (Accountancy) από το Loughborough University, Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CISCO και της BOC Asset Management Ltd καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife.  Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων 2 της Τράπεζας.