Βύρωνας Βύρωνος

Διευθυντής Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Vyron Vyronos

Ο Βύρωνας είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης των εργασιών των Κέντρων Επιχειρήσεων της Τράπεζας παγκύπρια.

Εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου το 1989, ως Management Trainee, ενώ από τον Αύγουστο 1989 μέχρι τον Δεκέμβριο 1999, εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της Τράπεζας Κύπρου.  Από τον Ιανουάριο του 2000, εργάστηκε ως Διευθυντής Business Line μέχρι τον Απρίλιο 2002 όπου ανάλαβε ως Διευθυντής Καταστήματος μέχρι τον Απρίλιο 2004 οπότε και ανάλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Περιφέρεια Λεμεσού.  Τον Φεβρουάριο 2010 μέχρι τον Μάιο 2018, ανάλαβε τη θέση του Debt Manager κεντρικά και τον Ιούνιο του 2018 ανάλαβε ως Περιφερειακός Διευθυντής Λευκωσίας Ιδιωτών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέχρι και τον Αύγουστο του 2019.

Ο Βύρωνας είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Econ) στα Οικονομικά από το University College London και μεταπτυχιακού διπλώματος MSc (Econ) στα Διεθνή Οικονομικά και την Τραπεζική από το University of Wales, Ηνωμένου Βασιλείου.  Είναι αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας από τον Απρίλιο του 2016.