ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,288 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 12:33
LSE(BOCH) 1,330 0,000
Τελ. Ενημέρωση 00:00

Η Νέα Κουλτούρα Αξιών της Τράπεζας μας

Η Τράπεζα Κύπρου έχει καταρτίσει και εφαρμόσει από τις αρχές του 2014, ένα πολύ απαιτητικό και αυστηρό πρόγραμμα εξυγίανσης σε θέματα οικονομικού εγκλήματος το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο τέλος του 2015. Το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Κύπρου σε θέματα συμμόρφωσης διέπεται από τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα που μεταξύ άλλων, εφαρμόζει τις αρχές του Patriot Act των ΗΠΑ, καθώς και τοπικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

 

Αυτό το αυστηρό πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018:

Από το 2014:

  • Τη μείωση του πελατολογίου διεθνών τραπεζικών εργασιών κατά 31%.
  • Τον τερματισμό περίπου του 82% των σχέσεων με επαγγελματίες μεσάζοντες που συστήνουν πελάτες στην Τράπεζα, που οδήγησε σε μείωση του χαρτοφυλακίου των μεσαζόντων από 1,601 σε 287.

Από το 2015

  • Τον τερματισμό/παγοποίηση 8.070 πελατειακών σχέσεων αποκλειστικά και μόνο για λόγους συμμόρφωσης με θέματα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος που αντιστοιχούν σε πάνω από €4.5 δις κύκλου εργασιών και ετήσια καθαρή κερδοφορία ύψους €13.3 εκατ.
  • Την απόρριψη 4.354 δυνητικά νέων πελατειακών σχέσεων

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του πιο πάνω μοναδικά εύρωστου πλαισίου, η Τράπεζα Κύπρου έλαβε ανεξάρτητη αναγνώριση της αποδεδειγμένα μοναδικής μεταμόρφωσης της, η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας εταιρικής κουλτούρας ηθικής, ως ακολούθως:

 

  • Η Τράπεζα μας έχει επιτυχώς εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (με έναν από τους πιο απαιτητικούς και αυστηρούς κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης διεθνώς) και είναι σήμερα η μόνη εταιρεία στην Κύπρο, που ανταποκρίνεται πλήρως τόσο με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
  • Θετικά σχόλια και ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από διάφορες ρυθμιστικές αρχές για το νέο επίπεδο συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Κύπρου.
  • Ανεξάρτητη αναγνώριση από γνωστούς διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους/δεξαμενές σκέψης, όπως τη BlackSummit Financial Group Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία αναγνώριε το θεαματικό μετασχηματισμό συμμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου.  Μεταξύ άλλων, ανάφερε τα εξής:  "Η Τράπεζα Κύπρου έχει διεξέλθει ενός θεαματικού μετασχηματισμού, αποδεικνύοντας ότι η δέσμευση στα υψηλότερα πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων προτύπων κεφαλαίου), στη διαφάνεια και στην άριστη διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση ως "Τράπεζα της Χρονιάς με τη Βέλτιστη Διακυβέρνηση".  Μπορείτε να βρείτε το σχετικό άρθρο της BlackSummit Financial Group Inc. στο http://blacksummitfg.com/banks-financial-stability-uniquely-transformational-story/
  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο για βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας, της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου για το 2016.
  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Κύπρο για το 2017, το 2018 και το 2019 από το World Finance (UK).

 

  2019 Award

 

  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο Τράπεζα της Χρονιάς (Κύπρος) 2017 και 2018 από τα Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας του Corporate Insider.

Αυτή η νέα κουλτούρα αξιών της νέας μας Τράπεζας αποτελεί την εγγύηση της σχέσης με τους μετόχους, τους πελάτες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους άλλους εταίρους μας!

 

Cyprus: Continued wins against money laundering

 

Tone from the Top

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.