Χριστόδουλος Πατσαλίδης

Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ημερομηνία διορισμού: 20 Νοεμβρίου 2014

Chris Patsalides

Εμπειρία:

Ο Δρ Πατσαλίδης είναι ο Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.  

Από το 1989 μέχρι το 1996, ο Δρ  Πατσαλίδης εργάστηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στη Διαχείριση Εξωτερικού Δημόσιου Xρέους και Συναλλαγματικών Αποθεμάτων. Το 1996, εντάχθηκε στην Τράπεζα όπου κατείχε διάφορες θέσεις, μεταξύ άλλων, στη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων, στο Τμήμα Διαχείρισης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων και στον τομέα της Ιδιωτικής Τραπεζικής και των Αγορών. Από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι τον Απρίλιο του 2016, ο Δρ Πατσαλίδης υπηρέτησε  ως Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και ήταν υπεύθυνος για τους τομείς της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης  Διαθεσίμων, των Σχέσεων Επενδυτών και της Υπηρεσίας Προσφορών.  Από τον Μάιο 2016 μέχρι τον Αύγουστο 2019 υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών και ήταν υπεύθυνος για τους τομείς Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Συμμόρφωσης, Λειτουργικών Εργασιών, Νομικών Υπηρεσιών, Οργάνωσης και αλλαγής, Πληροφορικής, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διοικητικών Εργασιών. 

Στα καθήκοντά του ως Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, είναι υπεύθυνος για τους τομείς Εταιρικών Υποθέσεων, Νομικών Υπηρεσιών, Εποπτικών Σχέσεων καθώς και Διεύθυνσης Συμμόρφωσης και θα εργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την επίβλεψη της προόδου των στρατηγικών στόχων του Συγκροτήματος.

Ο Δρ Πατσαλίδης είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού στα Οικονομικά από το London School of Economics και πτυχίου στα Οικονομικά από το Queen Mary College του Λονδίνου.

Εξωτερικοί διορισμοί:

  • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.