Δημήτρης Χρ. Δημητρίου

Εκτελών χρέη Εκτελεστικού Διευθυντή Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών

 

Demetris Chr. demetriou 

Ο Δημήτρης εκτελεί χρέη Εκτελεστικού Διευθυντή Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών από τον Απρίλιο 2021. 

Εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου ως Management Trainee το 2001 και μετά από περίοδο 3 χρόνων ως Business Banker στη Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής, μεταφέρθηκε στο τμήμα Προσλήψεων, Επιλογών και Προαγωγών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Το 2007 μετατέθηκε στη Μόσχα ως Επικεφαλής της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού στην Τράπεζα Κύπρου Ρωσία μέχρι το 2009 οπόταν και επέστρεψε.  Με την επιστροφή του στην Κύπρο εντάχθηκε στη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων όπου γρήγορα έφθασε στη θέση του Διευθυντή τμήματος στη Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών.

Η τελευταία του θέση από το 2017 ήταν στη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων ως Διευθυντής ενός από τα δύο Μεγάλα Κέντρα Μεγάλων Επιχειρήσεων της Τράπεζας και διαχειριζόταν χαρτοφυλάκιο πέραν του €1 δις.

Ο Δημήτρης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ και MBA από το Imperial College του Λονδίνου.