Γενική Διεύθυνση

Ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, ηγείται της Γενικής Διεύθυνσης του Συγκροτήματος. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από στελέχη από την Κύπρο που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και στελέχη από το εξωτερικό με γνώσεις και βαθιά εμπειρία στις αναδιαρθρώσεις τραπεζών.

Διευθύνων Σύμβουλος Πανίκος Νικολάου
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Χάρης Πουαγκαρέ
Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων 'Αννα Σωφρονίου
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων Δημήτρης Δημητρίου
Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Ελίζα Λειβαδιώτου
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Εργασιών Λούης Ποχάνης
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων Μιχάλης Αθανασίου
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Λύσεων Απομόχλευσης Nicolas Scott Smith
Εκτελών χρέη Εκτελεστικού Διευθυντή Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης Δανείων και Διαχείρισης Χρεών Δημήτρης Χρ. Δημητρίου
Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων Δέσποινα Κυριακίδου
Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακής Μεταμόρφωσης Γιώργος Τζιωρτζής
Διευθυντής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Γιώργος Ζορνάς
Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών Χάρης Πίστος
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ειρήνη Γρηγορίου Παυλίδη
Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Γραμματέας της Εταιρίας Κάτια Σάντη
Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης Μάριος Σκανδάλης
Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων Μιχάλης Περσιάνης
Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών και Διαχείρισης Κόστους Σόλωνας Μάτσιας
Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής Θεοδόσης Θεοδοσίου
Διευθυντής Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βύρωνας Βύρωνος
Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Ξένιος Κονομής