Τι αλλάζει στις μετατροπές νομισμάτων

Η Τράπεζα Κύπρου έχει λανσάρει τη νέα της υπηρεσία eFX Convert. Τι αλλάζει στις μετατροπές νομισμάτων το νέο αυτό εργαλείο;

Αλλάζουν πολλά, καθώς η Τράπεζα Κύπρου γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο, που προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα μετατροπής νομισμάτων με τιμές σε πραγματικό χρόνο - το λεγόμενο live pricing -  και ταυτόχρονα καταργεί τις δαιδαλώδεις διαδικασίες, που απαιτούνταν μέχρι πρόσφατα για την μετατροπή νομισμάτων. Να σημειώσουμε εδώ ότι το eFX Convert καλύπτει περισσότερα από 45 ζεύγη νομισμάτων και έτσι ο πελάτης μπορεί να κάνει τις συναλλαγές του εύκολα, γρήγορα και απλά μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή ή ακόμη και  μέσω του κινητού του τηλεφώνου, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνεται με χρεώσεις και προμήθειες. Στην παρούσα φάση οι πελάτες μπορούν να εκτελέσουν μεταφορές και μετατροπές σε δικούς τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή σε λογαριασμούς άλλων πελατών της Τράπεζας Κύπρου. Εάν επιθυμούν να κάνουν πληρωμή στο εξωτερικό, τότε σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο λειτουργό των λογαριασμών τους στην Τράπεζα  μπορούν να ανοίξουν  λογαριασμό στο νόμισμα στο οποίο συναλλάσσονται. Στη συνέχεια, μπορούν να  κάνουν μετατροπή και να μεταφέρουν άμεσα στον λογαριασμό ξένου νομίσματος  το ποσό στο νόμισμα της πληρωμής και μετά να εκτελέσουν το έμβασμα χρεώνοντας τον λογαριασμό αυτό.  Για παράδειγμα για μια πληρωμή σε ιαπωνικό γιεν μπορούν να κάνουν την μετατροπή από ευρώ και να πιστώσουν άμεσα το λογαριασμό τους σε ιαπωνικό γιεν μέσω της υπηρεσίας eFX Convert. Ακολούθως θα διενεργήσουν την πληρωμή απευθείας από το λογαριασμό αυτό σε ιαπωνικό γιεν. Συνεπώς, όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει διαδικτυακά εύκολα και γρήγορα. 

Όλα αυτά ισχύουν ανεξαρτήτως ποσού;

Ναι. Η υπηρεσία προσφέρεται στους πελάτες μας για οποιοδήποτε ποσό έχουν διαθέσιμο στον λογαριασμό τους. Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει ούτε κατώτατο, ούτε ανώτατο όριο στο ποσό που μπορεί να μετατρέψει κάποιος για τις μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών του. Για μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων εντός τράπεζας ισχύουν τα σχετικά όρια που έχουν τεθεί για μεταφορές μέσω της υπηρεσίας 1bank.

Πόσο σημαντική είναι η μετατροπή νομισμάτων σε τιμές συναλλάγματος σε πραγματικό χρόνο;

Είναι πάρα πολύ σημαντική και εξαιρετικά χρήσιμη  αυτή η δυνατότητα. Σκεφτείτε μόνο ότι το eFX Convert παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη να βλέπει την τιμή σε πραγματικό χρόνο και εάν θεωρεί ότι είναι συμφέρουσα μπορεί να προχωρήσει με την εκτέλεση της συναλλαγής. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο πελάτης, με την ολοκλήρωση της πράξης, θα δει ότι οι λογαριασμοί του χρεωπιστώνονται την ίδια στιγμή. Εάν για παράδειγμα πωλήσει ευρώ και αγοράσει δολάρια, μόλις ολοκληρωθεί η πράξη  θα δει να πιστώνονται τα δολάρια στο λογαριασμό των δολαρίων  του και  ταυτόχρονα να χρεώνεται το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό του σε ευρώ. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια καθόλα διάφανη διαδικασία, η οποία προσφέρεται από τις 07:30 μέχρι τις 17:30.

Οι συναλλαγές με μετατροπή νομισμάτων που καταχωρούνται εκτός ωρών λειτουργίας θα διεκπεραιώνονται ως εντολές με μελλοντική εκτέλεση - εφόσον το επιλέξει ο πελάτης - και θα εκτελούνται στο άνοιγμα της επόμενης εργάσιμης ημέρας με τις τότε διαθέσιμες τιμές συναλλάγματος. 

Δώστε μας ένα παράδειγμα μιας συναλλαγής του πρόσφατου παρελθόντος και μιας με τη χρήση του eFX Convert. 

Παλαιότερα έπρεπε, για παράδειγμα, ο πελάτης να πάρει τηλέφωνο στην Τράπεζα, να αποστείλει φαξ ή να καταχωρίσει οδηγίες μέσω της 1bank. Οι οδηγίες του στη συνέχεια διαβιβάζονταν στον προσωπικό του τραπεζίτη και ακολούθως σε άλλη υπηρεσία της Τράπεζας, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Αυτό συνεπαγόταν κόστος σε χρόνο και χρήμα που επιβαρυνόταν ο πελάτης. 

Με τη νέα υπηρεσία ο πελάτης μπορεί να κάνει την μετατροπή άμεσα μέσω της 1bank με το πάτημα ενός κουμπιού.  Άρα οι πελάτες μας έχουν πλέον στα χέρια τους μια νέα υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων, η οποία είναι αποτελεσματική, αποδοτική  και εύκολη στη χρήση. Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό  ότι με τη νέα διαδικασία η μετατροπή γίνεται χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης με χρεώσεις και προμήθειες. 

Στις αρμοδιότητές σας είναι και η αντιστάθμιση κινδύνου. Τι ακριβώς προσφέρετε;

 Ναι, προσφέρουμε λύσεις για την αντιστάθμιση κινδύνου που έχουν οι εταιρείες στην Κύπρο. Tα δύο κύρια ρίσκα, με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη μια εταιρεία στην Κύπρο σχετίζονται με τις:

  • Διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος
  • Αυξομειώσεις των επιτοκίων

Όσον αφορά στο συνάλλαγμα,  προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα που τους παρέχουν τη δυνατότητα να κλειδώσουν  την τιμή συναλλάγματος σήμερα για μετατροπές που θα γίνουν στο μέλλον. Για παράδειγμα, ένας πελάτης που εισάγει προϊόντα και πρέπει να διενεργήσει την πληρωμή μετά από τρείς μήνες, θέλει να μην είναι εκτεθειμένος σε αρνητική προς αυτόν διακύμανση της τιμής συναλλάγματος (άνοδο της τιμής του νομίσματος πληρωμής). Για να προστατευθεί μπορεί να προχωρήσει σε συμφωνία για να κλειδώσει την ισοτιμία σήμερα με ένα προθεσμιακό συμβόλαιο συναλλάγματος  (fx forward contract). Παραδείγματος χάρη αν έχει να πληρώσει δολάρια μπορεί  να κλειδώσει τη σημερινή τιμή του δολαρίου για προθεσμιακά συμβόλαια και να το χρησιμοποιήσει μετά από τρείς μήνες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί ένας εισαγωγέας ή και εξαγωγέας να μειώσει το συναλλαγματικό του κίνδυνο και να διαμορφώσει  ανάλογα το πλάνο και τον προϋπολογισμό του. 

Η διαχείριση, τώρα, του επιτοκιακού κινδύνου αφορά κατά κύριο λόγο τους μεγάλους πελάτες της Τράπεζας οι οποίοι έχουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, παραδείγματός χάρη σε Euribor και είναι εκτεθειμένοι σε πιθανές αυξήσεις των  επιτοκίων. Οι πελάτες μπορούν με τα προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου είτε να μετατρέψουν το κυμαινόμενο επιτόκιο σε σταθερό (Interest Rate Swaps) ή να περιορίσουν την έκθεση τους στα επιτόκια δανεισμού με καθορισμό οροφής μέγιστου κυμαινόμενου επιτοκίου που θα καλύπτει ο πελάτης (Interest Rate Cap). Μπορούν ως εκ τούτου να κλειδώσουν το επιτόκιό τους μετατρέποντας το δάνειό τους από κυμαινόμενο σε σταθερό επιτόκιο.

Αυτά είναι τα δύο κύρια προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στο πλαίσιο της αντιστάθμισης κινδύνου. Απ΄εκεί και πέρα η Υπηρεσία μας ασχολείται και με το κομμάτι που σχετίζεται με τη διαχείριση πλούτου των πελατών της Τράπεζας . Δηλαδή εκτελούμε όλες τις αγοραπωλησίες μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων και ομολόγων στις διεθνείς αγορές. 

Επιπλέον προσφέρουμε και δομημένα προϊόντα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να πωλήσουμε, δηλαδή, δομημένα προϊόντα ανάλογα με τις επιλογές και το ρίσκο που επιθυμεί να αναλάβει ο πελάτης.  

Γενικότερα,  θα έλεγα ότι είμαστε μια υπηρεσία που λειτουργούμε ως ο treasurer των πελατών μας και βοηθούμε στην εκτέλεση των συναλλαγών τους, καθώς και στην αντιμετώπιση των κινδύνων της αγοράς.