Τώρα το IBU Greek Hub

Aνοίγουμε νέα σελίδα σε εταιρείες Ελληνικών Συμφερόντων

Η Τράπεζα Κύπρου επιδεικνύει ξανά την ηγετική της θέση στην αγορά και ανοίγει μια νέα σελίδα ως αξιόπιστος συνεργάτης Διεθνών Επιχειρήσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες αυτή τη φορά σε εταιρείες Ελληνικών συμφερόντων και επιχειρηματίες από την Ελλάδα που εγκαθίστανται στην Κύπρο. 

Με τη δημιουργία της μονάδας  IBU GREEK HUB που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, η Τράπεζα στοχεύει τόσο στον περεταίρω εντοπισμό και την κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών όσο και στην καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ήδη η Τράπεζα χτίζει μια βιώσιμη Διεθνή Τραπεζική Μονάδα εφαρμόζοντας τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα AML και αποτελώντας αξιόπιστο συνεργάτη για τις ανταποκρίτριες της τράπεζες. 

Όπως δηλώνει ο κ. Χάρης Πίστος, Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Τράπεζας,  «η Κύπρος έχει πολλά πλεονεκτήματα για να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο. Πέρα από ορισμένα κίνητρα, όπως  το να έχει ένα σταθερό και αξιόπιστο τραπεζικό, νομικό και φορολογικό σύστημα και η παροχή υπηρεσιών ψηλού επιπέδου, η Κύπρος προσφέρει πολλά περισσότερα σε επιχειρήσεις για να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν με βάση τη χώρα μας. Σημαντικός αριθμός αυτού του είδους εταιρειών δραστηριοποιούνται ήδη με στελέχη τους στην Κύπρο. Ο στόχος μας είναι να χτίσουμε περαιτέρω γνώσεις και εμπειρίες με σκοπό την προσφορά ακόμα πιο αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Η νέα πρωτοβουλία στοχεύει την ανάπτυξη επιχειρηματικής σχέσης με επιχειρήσεις από την Ελλάδα όπως εξαγωγικές/λιανικού εμπορίου, property, hotel industry, ναυτιλιακές, κ.ά., οι οποίες εμπιστεύονται την Κύπρο και μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στη χώρα μας.  Ως η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο, θα προσφέρουμε όλο το φάσμα των προϊόντων μας, πάντα προσαρμοσμένο  στις ανάγκες της κάθε εταιρείας». 

Εκτός από τη νέα μονάδα, η Τράπεζά μας μέσω των IBUs, International Business Units, προσφέρει ποιοτική εξυπηρέτηση, προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και ταχύτητα στη διεκπεραίωση των διεθνών συναλλαγών τους». 

Η νέα μονάδα IBU GREEK HUB θα εδρεύει στη Λευκωσία, email : Greekhub@bankofcyprus.com