Πρόθεση του Προέδρου να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο & Επέκταση Διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.