Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης-Αλλαγή στη σύνθεση Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με το Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης-Αλλαγή στη σύνθεση Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, πατήστε εδώ.