Ενημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ