Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.