Ολοκλήρωση πώλησης δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ