Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ