Προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Για να διαβάσετε τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, πατήστε εδώ.