Ολοκλήρωση πώλησης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στην Ουκρανία

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση για την ολοκλήρωση πώλησης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στην Ουκρανία, παρακαλώ πατήστε εδώ.