Βράβευση με το ‘2011 Citi Performance Excellence Award’ από τη Citibank N.A.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει βραβευθεί με το ‘2011 Citi Performance Excellence Award’ από το διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό Citibank, για την εξαιρετική επίδοση της στον τομέα των διεθνών πληρωμών.

Αυτό το βραβείο κύρους απονέμεται σε πρωτοπόρες τράπεζες, με τις οποίες η Citibank συνεργάζεται διεθνώς, σε αναγνώριση του υψηλού επιπέδου διεκπεραίωσης και ακρίβειας διεθνών πληρωμών.

Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι η συνεχής προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση του ποσοστού των διεθνών εντολών πληρωμής που διεκπεραιώνονται αυτόματα (straight-through processing), καθώς και η αναβάθμιση στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της.

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιτυχία για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, αφού αποδεικνύει τα ψηλά επίπεδα επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του και την προσήλωσή του στην εξυπηρέτηση του πελάτη.