Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο 2017

Για να διαβάσετε τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, παρακαλώ πατήστε εδώ