Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Τοποθέτηση και Ανοικτή Προσφορά

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.