Οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 9μηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

 Για να διαβάσετε τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 9μηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, παρακαλώ πατήστε εδώ.