Μείωση της χρέωσης τόκου υπερημερίας

 

Λευκωσία, 05 Νοεμβρίου 2013

Στο πλαίσιο υποβοήθησης των πελατών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των
υποχρεώσεων τους σ’ αυτούς τους δύσκολους για την οικονομία καιρούς, η Τράπεζα Κύπρου
Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ, ανακοινώνει την περαιτέρω μείωση της χρέωσης τόκου υπερημερίας
(2% αντί 3% ετησίως), με ισχύ από τις 05/11/2013, στις πιο κάτω περιπτώσεις:


  1) Υπέρβαση χρεωστικού τρεχούμενου λογαριασμού (πέραν του εγκεκριμένου ορίου)
  2) Σε μη εγκριμένα χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτικού τρεχούμενου λογαριασμού
  3) Στην καθυστέρηση στην αποπληρωμή δανείων
  4) Στην καθυστέρηση στην αποπληρωμή δανείων Stock Finance
  5) Για καθυστερήσεις στην αποπληρωμή Δανείων Ενοικιαγοράς

Η μειωμένη χρέωση τόκου υπερημερίας ισχύει μέχρι 31/03/2014 οπόταν και θα επανεξεταστεί
η χρέωση.

Όλα τα πιο πάνω ισχύουν για όλους τους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου συμπεριλαμβανομένων και των πελατών της πρώην Λαϊκής.