Συμφωνία για πώληση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στην Ουκρανία

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση για τη συμφωνία για πώληση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στην Ουκρανία, παρακαλώ πατήστε εδώ.