Πώληση της επένδυσης στη Marfin Diversified Strategy Fund Plc

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ