Συμφωνία για πώληση της Uniastrum Bank και άλλων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ