Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.