Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 1 Μαρτίου 2011

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα», «Εταιρία») θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την Τετάρτη  23 Μαρτίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.