Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 28 Απριλίου 2011

 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία») θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 και ώρα 4:30 μ.μ.  για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2010 και έγκριση του προτεινόμενου τελικού μερίσματος.
  2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

 

 

Γ. Κυπρή

Γραμματέας