Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα Κύπρου» ή η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι ο κ. Χρίστος Μουσκής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου κ. Ανδρέα Αρτέμη, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012, υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου.

Η επιστολή παραίτησης του κ. Χρίστου Μουσκή θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη του συνεδρία που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρίας.

Με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα η Τράπεζα Κύπρου επιθυμεί επίσης να ανακοινώσει ότι ο κ. Χρίστος Μουσκής και τέσσερα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, ανταποκρινόμενοι σε προτροπή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανανέωση και αναδόμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, είχαν εκφράσει γραπτώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου κ. Ανδρέα Αρτέμη την πρόθεση τους να αποχωρήσουν από τη διοίκηση του Συγκροτήματος σταδιακά το επόμενο διάστημα και εν πάση περιπτώσει πριν από την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Πρόκειται για τους κ.κ. Βασίλη Ρολόγη, Κώστα Σεβέρη, Άννα Διογένους και Γιώργο Γεωργιάδη. Όλοι έχουν υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πέραν των εννέα ετών.

Η αποχώρηση και αντικατάσταση όλων των μελών αναμένεται να γίνει με τρόπο που θα  διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.