Απάντηση για πιθανή αύξηση κεφαλαίου

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.