Προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.