Διορισμός κ. Μάριου Καλοχωρίτη ως Ανώτερου Σύμβουλου του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.