Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.