Η Τράπεζα Κύπρου δίπλα στους ανθρώπους της

Λειτουργώντας εκτός των στενών ορίων του ρόλου της, η Τράπεζα Κύπρου επικεντρώνεται στις πρακτικές για βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία για τους ανθρώπους της, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Τράπεζας Κύπρου και οι συνεχόμενοι στόχοι για βελτίωση της εταιρικής συμπεριφοράς, λειτουργούν ως οδηγός στο χτίσιμο και την καλλιέργεια της εξέλιξης των ανθρώπων της. Γι’ αυτό και στον εργασιακό της χώρο, η πολιτική της διασφαλίζει την ισότητα και τη διαφορετικότητα, ενεργώντας κατά του αποκλεισμού και των διακρίσεων. Σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 της Τράπεζας Κύπρου, «η Τράπεζα λειτουργεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σχετικά με τις δεξιότητες, τη δεοντολογία και την εμπειρία, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, εθνικότητας/εθνότητας, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή πολιτικών πεποιθήσεων».

Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου, όπως και όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις που βασίζονται στην παραδοχή ότι η ανάπτυξη πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων γενεών, αντιμετωπίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως μια ευκαιρία για να βελτιώσει και να αναβαθμίσει την εταιρική της συμπεριφορά και να χειριστεί τις προκλήσεις, όπως την αναπάντεχη υγειονομική κρίση της πανδημίας.

Όπως καταγράφει η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας Κύπρου για το 2020, που ετοιμάστηκε στη βάση διεθνών αποδεκτών κριτηρίων, στη βάση του GRI Standards, «οι εργαζόμενοι αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για την Τράπεζα και καθορίζουν την αντίληψη κοινού. Αποτελούν βασικό παράγοντα για την επίτευξη του Στρατηγικού Σχεδίου και των στόχων της. Έχουν εξουσιοδοτηθεί, κατά πρώτο και κύριο λόγο, να κάνουν το σωστό για τους πελάτες, την κοινωνία, τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Ακόμη, εκτιμώντας σωστά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία του προσωπικού της, η Τράπεζα Κύπρου έθεσε σε εφαρμογή μηχανισμούς και εργαλεία για την υποστήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με τη σχετική  Έκθεση, «η Γραμμή Υποστήριξης Εργαζομένων επαναλειτούργησε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ήταν διαθέσιμη για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού». Σημαντικό εργαλείο για στήριξη των εργαζομένων ήταν και το πρόγραμμα «Well at Work» που αναπροσαρμόστηκε και πρόσφερε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για την ψυχική υγεία σε περίπου 100 υπαλλήλους.

Σε κάθε επόμενη κίνησή της, η Τράπεζα Κύπρου σκέφτεται τους ανθρώπους της και ενεργεί για την ευημερία τους.  Όλα αυτά τη θέτουν στους εργοδότες προτίμησης!