Η Τράπεζα Κύπρου υπογράφει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών

Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει επίσημα τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών - το ενιαίο πλαίσιο για έναν βιώσιμο τραπεζικό κλάδο το οποίο αναπτύχθηκε μέσω της σύμπραξης τραπεζών σε παγκόσμια κλίμακα και της πρωτοβουλίας για το Χρηματοοικονομικό κλάδο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI) . 

Οι Αρχές αποτελούν το κορυφαίο πλαίσιο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση των στρατηγικών και των πρακτικών των τραπεζών με το όραμα που έχει θέσει η κοινωνία για το μέλλον της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Οι τράπεζες που έχουν  συνυπογράψει τις Αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις στρατηγικές τους για τη βιωσιμότητα, προσπαθώντας να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων τους, κάτι που τους επιτρέπει να παραμείνουν στην πρωτοπορία της βιώσιμης οικονομίας. 

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι συνυπογράφουσες τράπεζες προσδιορίζουν και μετρούν τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο που προκύπτει από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, θέτουν και υλοποιούν στόχους στους τομείς όπου έχουν τον σημαντικότερο αντίκτυπο και δημιοσιοποιούν την πρόοδό τους. Οι Αρχές παρέχουν στις τράπεζες ένα πλαίσιο για τη συστηματική κατανόηση των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες οικονομίες. 

Οι συνυπογράφουσες  τις Αρχές τράπεζες αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο, δείχνοντας πώς τα τραπεζικά προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι σχέσεις μπορούν να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τις αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη κοινής ευημερίας για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, οικοδομώντας ένα θετικό μέλλον τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη. Οι τράπεζες αυτές εντάσσονται επίσης στη μεγαλύτερη παγκόσμια τραπεζική κοινότητα που επικεντρώνεται στη βιώσιμη χρηματοδότηση, ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και συνεργάζονται στην ανάπτυξη πρακτικών οδηγιών και καινοτόμων εργαλείων προς όφελος ολόκληρου του κλάδου. 

Η υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής από την Τράπεζα Κύπρου συνάδει πλήρως με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να γίνουμε ηγέτης της αγοράς στον τομέα της βιώσιμης τραπεζικής και να ηγηθούμε της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε όχι μόνο οικονομική, αλλά και περιβαλλοντική και κοινωνική αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Ως εκ τούτου, η προσέγγισή μας είναι πολυδιάστατη: να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στη στήριξη της κυπριακής κοινωνίας· να εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας έναντι αυτών των Αρχών μέσω αποτελεσματικής διακυβέρνησης και μιας κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής· να μειώσουμε το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το προσωπικό μας παρέχοντας ευκαιρίες κατάρτισης και επιμόρφωσης καθώς και προγράμματα ευεξίας στο  προσωπικό. 

Ως  μία από τις 338  τράπεζες παγκοσμίως που έχουν υπογράψει τις Αρχές  και αντιπροσωπεύουν περίπου 98.7 τρισ. δολάρια ΗΠΑ σε στοιχεία συνολικού ενεργητικού, καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες μας να συμμετάσχουν μαζί μας σε αυτή την πρωτοβουλία, ώστε οι συλλογικές μας προσπάθειες να οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο και ελπιδοφόρο  μέλλον. 

Ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, δήλωσε:

‘Είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που δεσμεύτηκε να ακολουθήσει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του ΟΗΕ. Η φιλοσοφία μας «Περισσότερο από Τράπεζα» ενσωματώνει τις αρχές της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές μας για να διασφαλίσει ότι συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στις προσπάθειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, και ότι διαθέτουμε αποτελεσματική διακυβέρνηση για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή τους. Υιοθετώντας τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, επιβεβαιώνουμε την ισχυρή δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα και στην ενίσχυση των προσπαθειών μας προκειμένου να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.’ 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής: www.unepfi.org/responsiblebanking