Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Αρχή Εξυγίανσης έχει διορίσει τα μέλη του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

 • Λένια Γεωργιάδου
 • Κωνσταντίνος Δάμτσας
 • Γιώργος Θεοχαρίδης
 • Φίλιππος Μαννάρης
 • Σοφοκλής Μιχαηλίδης
 • Λάμπρος Παπαδόπουλος
 • Ανδρέας Περσιάνης
 • Ανδρέας Ποιητής
 • Πανίκος Πούρος
 • Σάββας Σαββίδης
 • Erol Riza
 • Τάκης Ταουσιάνης
 • Κώστας Χατζήπαπας
 • Μιχάλης Ζαννετίδης

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλεγεί από τα μέλη του, το οποίο αναμένεται να καταρτιστεί σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρία του, στις 30 Απριλίου 2013.