Σταθεροποίηση επιτοκίων εντός του επόμενου χρόνου

Πώς αναμένεται να κινηθούν η κυπριακή οικονομία και η αγορά κατά το 2023;

Η κυπριακή οικονομία αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και κατά το 2023, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2023 προβλέπεται ό,τι θα είναι χαμηλότερος από το 2022 καθώς αναμένεται ότι θα περιοριστεί περίπου στο 2,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 6% φέτος. Απ’ εκεί και πέρα διαφαίνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου χρόνου, το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα συνεχίσει να δέχεται πιέσεις και να επηρεάζεται λόγω του πληθωρισμού, του αυξημένου κόστους της ενέργειας και γενικότερα των επιπτώσεων, που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι το εξωτερικό περιβάλλον και κυρίως τα δεδομένα στην Ευρώπη καθώς ενδέχεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό. Η όλη κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί για παράδειγμα στη Βρετανία (παρόλο που οι πρώτες ενδείξεις δεν μας ανησυχούν), ενδέχεται να επηρεάσει τις τουριστικές ροές και κατ’ επέκταση τα έσοδα. Ειδικότερα σε ότι αφορά στον τουρισμό παρατηρούμε ότι το 2022 μπορεί να χάθηκαν οι αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά είχαμε αυξημένες ροές από άλλες αγορές όπως είναι οι Σκανδιναβικές χώρες, η Πολωνία, η Γαλλία και η Γερμανία. Αυτό είναι κάτι, το οποίο θεωρούμε ό,τι θα βοηθήσει και κατά το 2023, ενώ αναμένουμε θα συνεχιστούν και οι τουριστικές αφίξεις από το γειτονικό Ισραήλ.         

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα για το 2023; Πιστεύετε ότι το 2023 θα κινηθεί με θετικό πρόσημο, αρνητικό πρόσημο ή το ίδιο με το 2022; 

Ως ένα από τα βασικά γρανάζια της οικονομίας ο χρηματοπιστωτικός τομέας επηρεάζεται από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον καθώς αντανακλά εν μέρει και την ψυχολογία του κόσμου. Συνεπώς αναμένουμε ότι θα υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τη ζήτηση δανείων και να παρατηρηθεί μια στασιμότητα. Κάτι ανάλογο εκτιμάται ότι θα συμβεί και με τις καταθέσεις, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αυτή την στιγμή υπάρχει υπερβάλλουσα ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Απ’ εκεί και πέρα εκτιμάται ότι απ’ το δεύτερο τρίμηνο του 2023 κι έπειτα θα αρχίσει η ανάκαμψη, εκτός νέων απρόβλεπτων εξελίξεων.    

Ποιες είναι οι σημαντικές τάσεις, γεγονότα και εξελίξεις που θα πρέπει να παρακολουθηθούν/προσεχθούν στον τομέα δραστηριοποίησής σας για το 2023; 

Είμαστε σε θέση, μετά από μια δύσκολη δεκαετία και συνεχείς προσπάθειες μείωσης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να λέμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό το θέμα έχει κλείσει για την Τράπεζα Κύπρου. Ασφαλώς και διατηρούμε αυξημένα αντανακλαστικά για να παρέμβουμε έγκαιρα εκεί και όπου χρειάζεται, ενώ αναμένεται ότι θα σταθεροποιηθούν εντός του επόμενου χρόνου και τα επιτόκια. Πλέον είμαστε στοχοπροσηλωμένοι στο τεράστιο κεφάλαιο της ψηφιοποίησης, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν και δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Η επένδυση στην τεχνολογική αναβάθμιση βρίσκεται άλλωστε στο κέντρο της στρατηγικής μας, καθώς θέλουμε να προσφέρουμε τα καλύτερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας, κάτι που θεωρώ πως αποδεικνύουμε στην πράξη διαρκώς, αλλά και να απλοποιήσουμε εσωτερικές διαδικασίες προς όφελος των πελατών μας.   

Τι να αναμένουμε για τον δικό σας όμιλο το 2023; Ποιοι είναι στόχοι σας; 

Έχουμε πετύχει τον εξορθολογισμό του ισολογισμού μας και πλέον, όπως σας έλεγα και προηγουμένως εκτός από τον παραδοσιακό τομέα  της στήριξης της οικονομίας με την χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις , θα ενταθούν οι ενέργειες, οι δράσεις και γενικότερα οι προσπάθειες, που σχετίζονται με την τεχνολογία. Έχουμε να επιδείξουμε σημαντικά έργα σ’ αυτό τον τομέα, όπως είναι για παράδειγμα το νέο ριζοσπαστικό προϊόν των Quick Loans. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης προσωπικών δανείων, μέχρι €15χιλιάδες καθώς και τρεχουμένων λογαριασμών και πιστωτικών καρτών, μέσω του κινητού τηλεφώνου. Έτσι οι πελάτες μας θα έχουν  εντός του 2023 το προνόμιο να απολαμβάνουν άλλο ένα καινοτόμο εργαλείο. Κι επειδή αναφέρθηκα στους πελάτες μας θέλω να τονίσω ότι σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις με το κέντρο βάρους της στρατηγικής μας να βρίσκεται στην πελατοκεντρική μας προσέγγιση. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα Jinius η οποία διασυνδέει επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

H Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ και είναι έτοιμη να στηρίξει τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και γενικότερα την οικονομία σε μία ακόμα δύσκολη συγκυρία η οποία διέπεται από έντονη αβεβαιότητα.