Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στα Ψηφιακά Κανάλια της Τράπεζας Κύπρου

H Τράπεζα Κύπρου εναρμονίζεται έγκαιρα με τη Ευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωμών, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρότεροι τρόποι ταυτοποίησης των πελατών σε σχέση με την προστασία των πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Η Ευρωπαϊκή οδηγία αφορά τον τομέα “Payment Services Directive” 2015/2366 (PSD2) καθώς και του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου (Ν.31(Ι)/2018). Όπως αναφέρεται στα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (RTS-Regulatory Technical Standard) και τίθενται σε ισχύ 13/9/2019, στις περιπτώσεις στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζουν αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη, πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα ασφαλείας που πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις..

Με βάση τη σχετική οδηγία, εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω αναβαθμίσεις στα Ψηφιακά Κανάλια της 1bank της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες θα διασφαλίζουν περαιτέρω τις ηλεκτρονικές συναλλαγές:

(1) Στις 11/09 θα υιοθετηθεί στην 1bank ένα πρόσθετο μέτρο ταυτοποίησης κατά την είσοδο των συνδρομητών με την ονομασία «Αξιόπιστη συσκευή/ Trust Device». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://www.bankofcyprus.com.cy/home-gr/Internet-Banking_gr/hidden/trust-device/

(2) Στις 13/09/2019 τερματίζεται η χρήση των παλιών hardware Digipass (μοντέλα Go3, 550, 320). Οι συνδρομητές που έχουν στην κατοχή τους συσκευή ασφαλείας Digipass έχουν ήδη ενημερωθεί για τον τερματισμό χρήσης τους. Οι παλιές συσκευές μπορούν να αντικαταστήθουν με ένα από τα νέα Digipass SMS ή APP μέσω του Internet Banking από την επιλογή: Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass > Αίτηση για νέο. Με την ολοκλήρωση της αγοράς του Digipass, θα πρέπει να προχωρήσουν στην ενεργοποίησή του μέσω της επιλογής: Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass > Ενεργοποίηση / Εναλλαγή Χρήσης. Και οι δύο πιο πάνω ενέργειες απαιτούν τη χρήση της υφισταμένης συσκευής ασφαλείας Digipass. Να σημειωθεί ότι, η δυνατότητα αντικατάστασης των παλιών συσκευών θα είναι διαθέσιμη και μετά την προθεσμία της 13ης Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://www.bankofcyprus.com.cy/home-gr/Internet-Banking_gr/Digipass/digipass-replacement/

Όλες οι πιο πάνω αλλαγές ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των Ψηφιακών Καναλιών της 1bank  παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τη πραγματοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών.