Συνέντευξη Αθηνάς Σιηπηλλή Τσίγκη

Μιλήστε μας λίγο για τη Διεύθυνση Wealth Services της Τράπεζας Κύπρου και το ρόλο σας.

Η Διεύθυνση Wealth Services της Τράπεζας Κύπρου παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εξυπηρέτησης καθώς και εξατομικευμένες λύσεις για τις επενδυτικές και τραπεζικές ανάγκες των πελατών μας μέσω μιας μεγάλης γκάμας επενδυτικών προϊόντων σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό προφίλ και το επίπεδο κινδύνου του κάθε πελάτη. Είμαστε ο έμπιστος συνεργάτης και στόχος μας είναι η προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη του πλούτου των πελατών μας. 

Οι εξειδικευμένες και έμπειρες ομάδες Wealth Management στους τομείς Affluent Banking, Private Banking, Institutional Wealth Management & Custody και Wealth Lending, παρέχουν μια πλήρη γκάμα επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων για τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες εκτέλεσης επενδυτικών συναλλαγών, υπηρεσίες διακριτής διαχείρισης, ευέλικτες χρηματοδοτικές υπηρεσίες  και καθολικές υπηρεσίες θεματοφυλακής. Πρόσθετα, μέσω της επενδυτικής εταιρείας της Τράπεζας την CISCO (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 003/03), προσφέρονται στους πελάτες μας και μια ευρεία γκάμα χρηματιστηριακών υπηρεσιών και προϊόντων,  υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές καθώς και υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής.

Η Τράπεζα Κύπρου για τις Wealth υπηρεσίες της βραβεύεται διαχρονικά, ως έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης των πελατών μας. Η Τράπεζα μας έχει βραβευτεί ως η «Καλύτερη Τράπεζα στο Private Banking & Wealth Management» στην Κύπρο από το διεθνές περιοδικό «Euromoney» για το έτος 2022.

Σε μία εποχή όπως η σημερινή, όπου η αβεβαιότητα είναι έντονη, πώς βοηθάτε τους πελάτες σας με τον οικονομικό προγραμματισμό και τον καθορισμό στόχων; 

Το σημερινό επενδυτικό περιβάλλον είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, λόγω της συνεχόμενης αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, του αυξανόμενου πληθωρισμού καθώς και της ενεργειακής κρίσης, που αφήνει τις οικονομίες ευάλωτες και ενισχύει το φόβο για μια επικείμενη ύφεση τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και την παγκόσμια οικονομία. Συνήθως, οι αρνητικές επιπτώσεις από τη πτώση των μετοχών σε ένα παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο αντισταθμίζονται κυρίως από επενδύσεις σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι τα ομόλογα. H φετινή χρονιά ωστόσο αποδεικνύεται να αποτελεί εξαίρεση καθώς τόσο τα ομόλογα όσο και οι μετοχές έχουν σημειώσει μεγάλη πτώση.

Ανεξαρτήτως των προκλήσεων της σημερινής εποχής, είμαστε δίπλα στους πελάτες μας παρέχοντάς τους κατάλληλα εργαλεία και ένα πλαίσιο που βασίζεται σε βέλτιστες επενδυτικές πρακτικές για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τους στόχων. Παρέχουμε συμβουλές για επενδύσεις και κατανομής του κεφαλαίου των πελατών μας σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κατηγοριών και περιουσιακών στοιχείων για την επίτευξή της επιθυμητής διασποράς του χαρτοφυλακίου τους, καθώς και τη μείωση της μεταβλητότητας των αποδόσεων τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των μετρητών ενώ η τακτική επένδυση μπορεί να βοηθήσει στην ομαλή απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Η βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι θέματα προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις. Που επικεντρώνεται η πολιτική που ακολουθείτε; 

Η Τράπεζα Κύπρου οραματίστηκε το ψηφιακό της μέλλον και έχει ήδη εισέλθει εμπράκτως  σε μια νέα ψηφιακή εποχή συνεισφέροντας στο μετασχηματισμό της κοινωνίας μας προσφέροντας επίσης μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους πελάτες της. Παράλληλα, η Ευρώπη επενδύει σε ένα πράσινο μέλλον και η Τράπεζα Κύπρου ως το μεγαλύτερο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό συγκρότημα στην Κύπρο στηρίζει τις προσπάθειες της χώρας μας προς την πράσινη μετάβαση.

Στο τομέα του Wealth προσαρμοζόμαστε στη ψηφιακή τεχνολογία και επενδύουμε σε νέα τεχνολογικά μέσα που συμβάλλουν στη απλοποίηση των διαδικασιών μας με σκοπό την εξέλιξη και την εμπειρία του πελάτη μας. Κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών όλων των ηλικιών και να συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις αυξανόμενες απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Παράλληλα, ενσωματώνουμε τα κριτήρια ESG σε όλο το φάσμα της επενδυτικής διαδικασίας. Μέσα από τη συνεργασία της Τράπεζας Κύπρου με τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, οι πελάτες μας μπορούν να αξιολογήσουν αμοιβαία κεφάλαια και επενδύσεις  τα οποία επενδύουν σε ανανεώσιμές πηγές ενέργειας, αειφόρο ανάπτυξη και στην πράσινη μετάβαση.

Ποιες οι βασικές προκλήσεις και οι στόχοι της Τράπεζας Κύπρου στη νέα εποχή;

Προφανώς το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον τόσο στην Κύπρο αλλά κυρίως διεθνώς δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας. Πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση και λεπτές γεωπολιτικές ισορροπίες καταδεικνύουν πως το 2023 η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί.

Η κυπριακή οικονομία με τον ιδιαίτερα εξωστρεφή χαρακτήρα αναμένεται να επηρεαστεί, ωστόσο, μέχρι στιγμής οι προβλέψεις μιλούν για ανάπτυξη της τάξης του 2.5% του ΑΕΠ. Σ’ αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Κύπρου ως ο κορυφαίος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της χώρας είναι κατάλληλα εφοδιασμένη για συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, να εμπλουτίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να ανταποδίδει στους μετόχους που την εμπιστεύτηκαν.

Με ισχυρούς δείκτες κεφαλαίου και ρευστότητας, πολύ χαμηλά ποσοστά ΜΕΔ, αυξημένα μερίδια αγοράς και ROTE σε διψήφιο ποσοστό, η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη της κυπριακής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα, από τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέχρι την ολική ψηφιακή μετάβαση.