Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε ως «Most Active Issuing Bank in Cyprus» για Τρίτη συνεχή χρονιά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε ως η πιο δραστήρια Τράπεζα στην προώθηση του διεθνούς εμπορίου στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank of Reconstruction and Development).

Η σημαντική αυτή διάκριση, την οποία λαμβάνει η Τράπεζα για τρίτη συνεχή χρονιά, αναδεικνύει την επιτυχημένη συμμετοχή της στο “Trade Facilitation Programme” (Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορικών Συναλλαγών) και επιβεβαιώνει τη συμβολή της στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τη θέση που κατέχει ως η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Κύπρο με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

Το Πρόγραμμα, μέσω της εγγυοδοσίας της ΕΤΑΑ, βελτιώνει την πιστοληπτική διαβάθμιση των προϊόντων Διεθνούς Εμπορίου της Τράπεζας και την αποδοχή τους από διεθνείς τραπεζικούς ομίλους.

Από το τέλος του 2016 που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα η Τράπεζα Κύπρου, έχει υποστηρίξει κυπριακές  επιχειρήσεις να ενισχύσουν  ή και να επεκτείνουν τη διεθνή εμπορική τους δραστηριότητα ακόμη και σε  χώρες στις οποίες έχει παρουσία η ΕΤΑΑ. Με αυτό τον τρόπο παρέχονται καινοτόμες λύσεις σε κυπριακές επιχειρήσεις, διευκολύνεται  η  συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς και η εκτέλεση διεθνών εμπορικών συναλλαγών με διευρυμένο δίκτυο πελατών και προμηθευτών στο εξωτερικό, κάτι το οποίο στις ημέρες που διανύουμε αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό.

Η ΕΤΑΑ αναγνωρίζει κάθε χρόνο και βραβεύει τις πιο δραστήριες εμπορικές τράπεζες από κάθε χώρα-μέλος, αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των εμπορικών συναλλαγών τους για το έτος για το οποίο βραβεύονται.

Το Πρόγραμμα  αναπτύχθηκε με στόχο την προώθηση και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου προς, από και εντός της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) και της περιοχής της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου (SEMED). Μέσω του Προγράμματος, η ΕΤΑΑ παρέχει εγγυήσεις προς όφελος διεθνών εμπορικών τραπεζών, καλύπτοντας τον πολιτικό και εμπορικό κίνδυνο των εμπορικών συναλλαγών, όπως Ενέγγυες Πιστώσεις, Εγγυητικές Επιστολές και Αντεγγυήσεις, που εκτελούνται από τράπεζες στις χώρες-μέλη της ΕΤΑΑ.