«Τράπεζα της Χρονιάς το 2022, η Τράπεζα Κύπρου»

Η απονομή του βραβείου «Τράπεζα της Χρονιάς» αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης των αποτελεσμάτων του επιτυχημένου προγράμματος μετασχηματισμού της σε σχέση με την ισχυροποίηση του ισολογισμού, τη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, την αναβάθμιση του μοντέλου λειτουργίας της καθώς και τις πρωτοβουλίες της που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG.

Κατά την αξιολόγησή της, από το περιοδικό που είναι μέλος του Συγκροτήματος των Financial Times, λήφθηκε υπόψη ότι η Τράπεζα κατέγραψε κέρδη €21 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη €8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021 και ζημιά €171 εκατ. το 2020. Tαυτόχρονα πέτυχε νέο ρεκόρ χορήγησης δανείων ύψους €618 εκατ. και περαιτέρω μείωση της έκθεσής της σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

 Ωστόσο, η βράβευση δεν αφορά μόνο τους αριθμούς. Η Τράπεζα Κύπρου εγκαινίασε τη νέα πλατφόρμα ψηφιακής οικονομίας Jinius, που αποτελεί καινοτομία για τα δεδομένα της Κύπρου και το «MoneyFit», που προσφέρει μια σειρά εργαλείων οικονομικής διαχείρισης.

 «Σημαντικός παράγοντας η βιώσιμη κερδοφορία»

Ο  Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί σημαντική τάση, την οποία η Τράπεζα έχει ενσωματώσει στην επιχειρηματική της στρατηγική, γεγονός το οποίο αυξάνει την αποτελεσματικότητα και βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών της. «Με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, η βιώσιμη κερδοφορία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τα μελλοντικά σχέδιά μας», πρόσθεσε. Τόνισε παράλληλα, πως πλέον η Τράπεζα στοχεύει στην απόδοση πέραν του 10% επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2023 και την επανέναρξη των ουσιωδών διανομών μερισμάτων από το 2023 και μετά, με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων και των συνθηκών της αγοράς.

 Η Joy Macknight, συντάκτρια του περιοδικού, συγχάρηκε την Τράπεζα Κύπρου για την κατάκτηση του βραβείου, τονίζοντας πως πέρα από την καταγραφή ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, η Τράπεζα ισχυροποίησε την πλατφόρμα ψηφιακής οικονομίας Jinius και επέκτεινε τις πρωτοβουλίες της για ESG, οι οποίες και διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στη βράβευσή της  για το 2022.