Με πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση επενδύσεων η Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου αναζητά νέες ευκαιρίες για συμμετοχή της τράπεζας σε εγχώρια και διεθνή έργα, διασφαλίζοντας πάντοτε ότι τα απαιτούμενα κριτήρια και διαδικασίες σε κάθε περίπτωση τηρούνται πλήρως.

Στην από κοινού τους συνέντευξη στην «Καθημερινή» οι Μιχάλης Αθανασίου, Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων και Χρίστος Καλογέρης, Γενικός Διευθυντής BOC Asset Management, τονίζουν πως, ως τραπεζικός οργανισμός με πολύ υγιή  ρευστότητα η παραχώρηση δανείων είναι από τις βασικότερες επιχειρησιακές παραμέτρους της Τράπεζας, ενώ την ίδια ώρα επισημαίνουν ότι, η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Τέλος, υπογραμμίζουν πως, σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων η ανάγκη εξεύρεσης νέων παραγωγικών τρόπων αξιοποίησης τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

- Εκτιμάτε πως είναι μία περίοδος μετάβασης και εξέλιξης για τις τράπεζες η παρούσα; Πως εφαρμόζεται η παραπάνω θέση στον τομέα σας μετά την πανδημική κρίση;

- Μ.Α: Ακόμα και πριν την πανδημία, οι κυπριακές και ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονταν σε μία περίοδο μετεξέλιξης και τεχνολογικής αναβάθμισης. Η πανδημία, απλά  επιβεβαίωσε πρωτίστως ότι η στροφή προς την ψηφιοποίηση και τις τεχνολογικές λύσεις είναι και ορθή και αναγκαία.  Αν και η πανδημία  δημιούργησε μία περίοδο αβεβαιότητας, η συνετή στροφή των πλείστων τραπεζών  προς τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, τόσο των ίδιων όσο και των πελατών τους ήταν επιβεβλημένη.  Χρησιμοποιώντας την τεχνολογική μας υπεροχή και την συνετή διαχείριση της κρίσης που κάναμε μας επιτρέπει να κτίσουμε στον τομέα μας γερά θεμέλια ανάπτυξης για το άμεσο μέλλον.

- Υπάρχει πρόσθετο ενδιαφέρον από εταιρείες για δανεισμό; Αφορά νέα ξενοδοχεία και ανακαινίσεις, ή ο κορωνοϊός και οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα που μπήκε μια «τελεία», έστρεψαν το ενδιαφέρον για χρηματοδοτήσεις επενδύσεων άλλου τύπου; Αν ναι, που;

- Μ.Α: Το ενδιαφέρον για επιχειρηματικό δανεισμό έχει ανακάμψει σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Παρατηρούμε δε, πως πλέον δεν αφορά απλώς την εξεύρεση επιπρόσθετης ρευστότητας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά αφορά και στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, τα οποία είτε είχαν παγώσει λόγω της πανδημίας και τώρα ξεκινούν εκ νέου, είτε είναι καινούργια. Η ζήτηση για δάνεια προέρχεται από όλους τους τομείς της οικονομίας και αφορά διαφόρων ειδών έργα, προϊόντα και υπηρεσίες. Ως ο μεγαλύτερος εταιρικός χρηματοδότης, η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση επενδύσεων στους κύριους τομείς της οικονομίας όπως είναι ο Τουρισμός, το Εμπόριο, οι Κατασκευές και η Βιομηχανία, και σε αναπτυσσόμενους τομείς όπως η Ενέργεια, η Τεχνολογία, η Υγεία και η Εκπαίδευση. Όσον αφορά το σχόλιο σας για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, να αναφέρουμε απλώς πως η τράπεζα δεν είχε παραχωρήσει σημαντικής αξίας δάνεια που να σχετίζονται με το πρόγραμμα, άρα δεν επηρεάστηκε προς το παρών από την κατάργησή του.

- Οι επιχειρήσεις διαμαρτύρονται ότι χρειάζονται περισσότερη ρευστότητα, ωστόσο πλέον όπως αντιλαμβανόμαστε τα κριτήρια δανεισμού των τραπεζών είναι πολύ αυστηρά. Είμαστε σίγουροι πως, στη διαδικασία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων τα φαινόμενα του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν;

- Μ.Α:  Ως τραπεζικός οργανισμός με πολύ υγιή  ρευστότητα (καταθέσεις πελατών) η παραχώρηση δανείων είναι από τις βασικότερες επιχειρησιακές παραμέτρους μας. Για τον λόγο αυτό παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων χρηματοδότησης για τους πελάτες μας. Ενδεικτικά, κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €894 εκατ., αυξημένος κατά 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Όσον αφορά τα κριτήρια δανεισμού που εφαρμόζουμε είναι τόσο αυστηρά όσο χρειάζεται για να αποφύγουμε φαινόμενα του παρελθόντος τα οποία δημιούργησαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια δισεκατομμυρίων και ταλαιπωρούν τις τράπεζες μέχρι σήμερα. Θεωρούμε πως οι πρακτικές δανειοδότησης που εφαρμόζουμε μετά την κρίση του 2013  είναι αποδεδειγμένα ορθές. Περιληπτικά να αναφέρω ότι:

• το ποσοστό των δανείων που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια και μετατράπηκαν σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι σχεδόν μηδενικό.

• μετά από ένα χρόνο αναστολής της υποχρέωσης καταβολής δόσεων, μόνο το 4% των συγκεκριμένων δανείων παρουσίασε καθυστερήσεις (εκ των οποίων το 95% παρουσιάζουν λιγότερο από 30 μέρες καθυστερήσεις)

Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, θα έλεγα πως στην Τράπεζα Κύπρου έχουμε βρει την χρυσή τομή ώστε να παραμένουμε με διαφορά η κύρια πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας και την ίδια ώρα να διασφαλίζουμε πως ο δανεισμός που παρέχουμε πληροί όλα τα κριτήρια μιας συνετής δανειοδοτικής πολιτικής.

Υποστηρικτικός ρόλος

- Πως θα ανταποκριθεί ο τομέας σας σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης όσον αφορά τα μεγάλα -τουλάχιστον- κομμάτια της ψηφιακής και της πράσινης ανάπτυξης;

- Μ.Α:  Αν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο Κυπριακό Σχέδιο για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση εφαρμοστούν σωστά, τότε τόσο ο τραπεζικός τομέας όσο και η πραγματική οικονομική δραστηριότητα θα επωφεληθούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά τον δικό μας ρόλο, σίγουρα θα είναι υποστηρικτικός υπό κάθε έννοια, όπως άλλωστε ήταν και κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας κατά την οποία βοηθήσαμε τόσο τους πελάτες μας όσο και την κοινωνία γενικότερα μέσω προγραμμάτων όπως το Support Cy. Όσον αφορά ειδικά τη δανειοδότηση για «πράσινα» και ψηφιακά έργα, αυτά ήδη αποτελούν σημαντικό μέρος της στρατηγικής μας. Μάλιστα, όχι απλώς επιδιώκουμε να στηρίζουμε τέτοιου είδους βιώσιμα έργα αλλά θέτουμε και συγκεκριμένα κριτήρια δανειοδότησης τα οποία διασφαλίζουν την τήρηση των κριτηρίων ESG κατά τη διαδικασία υλοποίησης.

- Εκτός από τα γενικότερα οφέλη των κρατών, μήπως είναι και η ευκαιρία των κυπριακών τραπεζών με την τόσο μεγάλη ρευστότητα στους ισολογισμούς τους να τη διοχετεύσουν σε έργα μέσω του Ταμείου;

- Μ.Α: Να είστε σίγουροι πως όταν προκύψουν δανειοδοτικές ανάγκες για έργα τα οποία συσχετίζονται με το Σχέδιο Ανάκαμψης, η Τράπεζα Κύπρου θα είναι παρούσα.

- Επικεντρωνόσαστε στις μεγάλες επενδύσεις στην Κύπρο και κατ' επέκταση στη χρηματοδότησή τους, ή ο δανεισμός μεγάλων έργων επεκτείνεται και στο εξωτερικό; Αν ναι σε ποιους τομείς;

- Μ.Α: Ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο είναι δεδομένο πως θέλουμε να έχουμε συμμετοχή σε κάθε μεγάλη βιώσιμη επένδυση στη χώρα μας. Η Τράπεζα το πρώτο εξάμηνο του 2021, είχε σημαντικά έσοδα από τη διαχείριση δανείων μεγάλων, τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων. Η παρουσία της Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων (Global Corporate Banking & Markets), ήταν καθοριστική τόσο στη αύξηση των εσόδων όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Η Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το φάσμα των αναγκών και απαιτήσεων των μεγάλων επιχειρήσεων με  τοπική και διεθνή παρουσία. Επιπλέον, προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ναυτιλιακούς αλλά και θεσμικούς πελάτες μέσα από ένα ενιαίο και ολιστικό πακέτο τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πιο πάνω συμπληρώνονται με διεθνείς κοινοπραξίες και χρηματοδότηση μεγάλων έργων πελατών τόσο με τοπική όσο και διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα.  Η αύξηση των εσόδων της Τράπεζας από τον τομέα της επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής  αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μας και επιδιώκουμε διαρκώς να εντοπίζουμε νέες ευκαιρίες για συμμετοχή της τράπεζας σε διεθνή έργα, διασφαλίζοντας πάντοτε ότι τα απαιτούμενα κριτήρια και διαδικασίες σε κάθε περίπτωση τηρούνται πλήρως. 

«Σε κάθε επόμενη κίνηση»

- Το νέο σλόγκαν της Τράπεζας Κύπρου είναι «Σε κάθε επόμενη κίνηση». Πως εφαρμόζεται / αντιπροσωπεύει τον δικό σας επιχειρησιακό τομέα;

- Μ.Α: Στην Τράπεζα Κύπρου έχουμε αντιληφθεί εδώ και καιρό πως τα οικονομικά μας αποτελέσματα είναι άμεσα συνυφασμένα με την οικονομική ευμάρεια των πελατών μας και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Η προσπάθεια για να θέσουμε τον πελάτη στο επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι συνεχής και στη βάση αυτής της πελατοκεντρικής προσέγγισης πορευόμαστε διαρκώς σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας πραγματικά να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας «σε κάθε επόμενη κίνηση τους», στα εύκολα και στα δύσκολα να λειτουργούμε και να αποφασίζουμε από κοινού.

Επενδυτικές συμβουλές σε Cyta

- Μαθαίνουμε για συνεργασία μεταξύ Cyta και Τράπεζας Κύπρου αναφορικά με τη συμβουλευτική διαχείριση του Ταμείου ρευστών διαθέσιμων της πρώτης. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες?

- Χ.Κ: Η BOC Asset Management Ltd (BOCAM), 100% θυγατρική της The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO), η οποία ανήκει 100% στη Τράπεζας Κύπρου, επιλέγηκε, μετά από σχετικό διαγωνισμό, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων στην Cyta. Η BOCAM πρόκειται να παρέχει συγκεκριμένες επενδυτικές συμβουλές στη Cyta και στις συνδεδεμένες εταιρείες, Digimed Communications Ltd και Iris Gateway Satellite Services Ltd, για διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται εντός των παραμέτρων της επενδυτικής πολιτικής του Οργανισμού και της επιθυμητής διάθεσης για ανάληψη κινδύνου. Σκοπός της BOCAM είναι να βοηθήσει τον Οργανισμό και τις συνδεδεμένες εταιρείες να επιτύχουν τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, να μειώσουν τον κίνδυνο συγκέντρωσης αλλά και να αυξήσουν τις αποδόσεις του, πάντα εντός των ορίων της εκάστοτε πολιτικής του Οργανισμού. Η BOCAM, ως ανεξάρτητος επενδυτικός σύμβουλος, θα βοηθήσει τη Cyta να εφαρμόσει τη νέα επενδυτική πολιτική της στην διαχείριση ρευστών διαθεσίμων, όπως θα καθορίζεται στη βάση του εκάστοτε εγκεκριμένου, από τον υπουργό Οικονομικών, επενδυτικού πλαισίου.

- Υπάρχει πρόσθετο ενδιαφέρον από άλλες εταιρείες όπως τη Cyta που ενδιαφέρονται για παρόμοιες υπηρεσίες και τι ακριβώς τους προσφέρετε;

- Χ.Κ: Ναι, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για παρόμοιας φύσης υπηρεσίες κι από άλλους οργανισμούς οι οποίοι χρειάζονται καθοδήγηση για να διαχειριστούν ορθά τα ρευστά διαθέσιμα και τις επενδύσεις τους. Οι αναγκαίες κατά τ’ άλλα αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που απώτερο στόχο έχουν την αύξηση των επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς, έχουν οδηγήσει μεγάλους θεσμικούς οργανισμούς στην ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων αξιοποίησης των καταθέσεων και των ρευστών διαθεσίμων τους, αφού όχι μόνο αποδίδουν ελάχιστα πλέον, αλλά μπορεί η απόδοσή τους να είναι και αρνητική. Ειδικά σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, η ανάγκη εξεύρεσης νέων παραγωγικών τρόπων αξιοποίησης τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη την οποία πλέον αναγνωρίζουν σχεδόν όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν αυτό το οικονομικό προφίλ.

Επενδυτικά προϊόντα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές

- Γενικά που επενδύετε στην BOCAMγια τους πελάτες σας και ποιος μπορεί να γίνει πελάτης σας;

- Χ.Κ: Η BOCAM είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα της στην Κύπρο προσφέροντας σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών διακριτικής και συμβουλευτικής διαχείρισης προσθέτοντας αξία στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Πελάτες μας είναι τόσο ιδιώτες επενδυτές όσο και θεσμικοί, όπως για παράδειγμα, μερικά από τα μεγαλύτερα Ταμεία Προνοίας και ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας. Οι επενδύσεις των πελατών μας επικεντρώνονται στις παγκόσμιες μετοχικές και ομολογιακές αγορές με την χρήση κυρίως αμοιβαίων κεφαλαίων και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων  με αυστηρά κριτήρια επιλογής τους. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θα καλύπτουν τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά, ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ και τη διάθεση ρίσκου. Γενικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

•             Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS),

•             Διακριτική Διαχείριση χαρτοφυλακίων θεσμικών και ιδιωτών πελατών,

•             Διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ),

•             Συμβουλευτική Διαχείριση Θεσμικών Επενδυτών, και

•             Υπηρεσίες Υποστήριξης σε κεφάλαια άλλων διαχειριστών (fund hosting services).